HYgienregler

Hygienregler på Vena

 

I enlighet med jordbruksverkets ökade krav på hygienregler för stallar samt rådande smittläge gäller följande på Vena Dressyrcenter.

 

Allmänt

Handhygien är av största vikt för att förhindra spridning av zoonoser mellan djur och människa samt djur till djur. Varmvatten och tvål finns tillgängligt på stalltoaletten och i tider av högre smittryck finns även handsprit att tillgå.

 

För besökare på Vena gäller att så kallade hästkläder ej får bäras, endast civila kläder som inte varit i kontakt med hästar.

 

Ridskola

För ridande på Vena gäller att kläder och utrustning som varit i kontakt med hästar utanför anläggningen måste vara desinficerade. Detta gäller även skor, handskar, hjälm etc. Decifinceringsmedel för ändamålet finns i ridsportbutiker samt de flesta apotek, vanligast är Virkon S.

 

Besökande hästar

Hästar som inte är uppstallade på anläggningen har inte tillträde till andra områden än ridhus, paddock och parkering vid ridhuset.

 

Inackorderade hästar

Hästar som flyttar in på Vena kan vid särskilda fall där det lätt går att bevisa att besättningen hästen tillhört, inte varit i yttre kontakt på en månad, få tillåtelse att flytta in i stora stallet per omgående. Detta ska uttryckligen godkänts av ansvarig i uppstallningskontraktet.

Normalfall är två till tre veckor i karantänbox i utestallet innan inflyttning i stora stallet är godkänd. Häst i karantän ska hanteras med skyddskläder och strikt handhygien. Ingen utrustning från individ i karantän får flyttas in i stora stallet och skötare/ryttare till densamme får ej beträda andra områden än karantänboxen samt ridbanor.

 

Ansvar

Var hästägare är ansvarig för att de personer som denne företräder (gäster, veterinärer, hovslagare etc.) följer gällande hygienregler samt att Virkon finns tillgängligt för decifincering av skor, förkläde, verktyg etc.

 

Kostnader för sanering, vård och inkomstbortfall för anläggningens samtliga hästar faller på hästägaren eller eleven om hygienreglerna kringgås.

 

Vena 131031, © Copyright Vena Dressyrcenter 2013

© Copyright 2002  Vena Dressyrcenter och Vena Dressage AB

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle