Kollektivet

Att vara uppstallad i Venas kollektiv innebär att hyresgästen gjort ett aktiv val för att minska sin uppstallningskostnad genom arbetsinsats. Hyresgästen har också personligen blivit godkänd av kollektivet för att få ingå i denna grupp, detta för att kollektivet gemensamt har ansvar för de arbetsuppgifter som ligger på gruppen och det är viktigt att alla jobbar smidigt ihop.

 

Varje hyresgäst förfogar över:

 • En box.

 • Ett skåp i sadelkammaren med tillhörande kökslåda, alternativt skåp i foderkammaren.

 • Plats i det gemensamma foderutrymmet.

 • Hagplats, tid ca.8.00 och ca.16.00 i antingen grushage eller en stor
  (flera hektar) kuperad hage med varierad terräng. Det kan bli kortare tid i grushage om många ska gå själva.

 

 

Gemensamt med kollektiv och helinckorderingsboxar har hyresgästen nyttjanderätt till:

 • Sadelkammare

 • Uppställningsplats med spolmöjlighet utanför kollektivsadelkammaren.

 • Förvaring för grepar m.m. samt täcken i mjölkboden.

 • Skottkärror, gödselplan och spånsilo.

 • Ridbanor

 

Varje box har två åtaganden per vecka som kan vara något av frukostfodring,utsläpp alternativt lunchfodring på helg eller middagsfodring, insläpp eller kvällsfodring vilken dag i veckan som helst. Ett åtagande beräknas ta runt en timme att utföra.

 

© Copyright 2002  Vena Dressyrcenter och Vena Dressage AB

 • Facebook - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle