top of page
mirre_blup.jpg
  • Stallhyran betalas i förskott, senast sista vardagen i månaden, mockning/skritt betalas i efterskott.

  • Två månaders uppsägningstid.

  • Varje hästägare följer stallets avmaskningsrutiner.

  • Utförliga stallregler finns anslagna i sadelkammaren.

  • Samtliga hästar på anläggningen skall hållas försäkrade och hästägaren ska ha en hemförsäkring som täcker de egna persedlarna i sadelkammaren. Vena har egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring samt medhjälparförsäkring.

Extra för kollektivet

  • Varje hästägare har tolv pinnar per månad, fodringar är en pinne och ut- eller insläpp är två. I schemat ingår insläpp och kvällsfodring alla dagar samt frukost, utsläpp, lunch/middag,  insläpp och kvällsfodring på helg. Frukost och utsläpp måste bokas ihop.Vid färre uppstallade än nio bortgår insläpp vardagar från schemat. Vid fler än tio uppstallade tillkommer ytterligare uppgifter som inte är tidsbundna annat än dygnet.

  • Varje hästägare har ett städområde som man ansvarar för i en månad enligt schema.

 Vena har öppet med full service samtliga månader under året.

VILLKOR

bottom of page