top of page

VENA DRESSYRCENTERS

RIDSKOLA

Hjälper Dig mot toppen

Ridskola

Om ridskolan

Den traditionella innebörden av ordet ridskola är så långt ifrån vår verksamhet man kan komma. Men trots det valde vi detta namn när grenen av vårt företag startades upp, detta för att ordet till trots, så är det vad den hästlösa ryttaren söker på eller frågar efter.

Ridskolan vänder sig till ryttaren som till exempel saknar tid att ha egen häst, är mellan två hästar eller vill vara fri från kraven som kommer med egen häst. Alternativt har tekniskt vuxit ur den vanliga ridskolans hästar och grupper.
Vi har under åren också upptäckt att många hästägare saknar en röd tråd i sin ridning och genom att rida med i ridskolan får den ridteoretiska kunskapen  som en vanlig träning inte serverar. 

Ridskolan är en utbildning, varje termin har ett tema och var vecka ett ämne. Undervisningen bedrivs som träningar där endast en liten del av var lektion innebär att ekipagen gör samma sak. 
 

Vår ridskola erbjuder det som vanligtvis bara serveras på yrkesutbildningarna, en genomgående utbildning och en suverän gemenskap.

About
bottom of page