top of page
Stort tack till Storås Ridklubb för fört

Clinics

Vanligtvis håller vi två olika typer av clinics, ena varianten är där klubbens eller anläggningens hästar rids av dess ryttare eller instruktörer undertiden Jessica undervisar och förklarar hur och varför till åhörarna.

Alternativt att vi har med oss en eller flera hästar där Jessica pratar både uppsuttet under ridning och till fots bredvid någon eller några av sina elever. 

Inriktningen är något som arrangören ställer som önskemål och vi tar fram och presenterar en plan för. Här är det fantasin som sätter gränser men som exempel har vi haft teman som; Från unghäst till ridhäst, Grundridning, Sits och inverkan och dess vanligaste problem, Skolor, Galoppombyten, Samling för högre klasser m.m.

Tid kan vara från 1,5 - 4h.

På bilden syns två av Storås Ridklubbs instruktörer på skolhästar tillsammans med Jessica under en clinic våren 2020.

bottom of page