top of page

Vena Equestrian AB

UTRUSTNING FÖR DEN MEDVETNE RYTTAREN

2016 startade vi upp försäljningen av Childericsadlar och företaget Childeric Sweden AB bildades. Efter några år tillkom fler produkter, så som Pixiosystemen, och bolaget bytte namn till Vena Equestrian AB.

Vi säljer enbart artiklar som inte tillhandahålls i den vanliga handeln, artiklar som gör stor skillnad för den satsande ryttaren.

Under Childeric.se går det att läsa om vår sadelverksamhet samt sadelmodeller även om några av våra vanligaste artiklar även finns i denna webshopen.

Pixiosystemen som har blivit så populära har sålts av oss sedan 2018 och vi lagerhåller vissa reservdelar samt sköter teknisk support för de system som är sålda av oss.

bottom of page